top of page

Velký test papírových filtrů

V posledních dnech řešíme hlavně to, jaké filtry si nasazujeme na své obličeje. Řešili jste ale někdy otázku, jaký filtr použít pro přípravu filtrované kávy?


Provedli jsme experiment, ve kterém jsme zkoumali celkem 11 různých papírových filtrů od čtyř výrobců. Zaměřili jsme se jednak na chování při přípravě kávy, ale také na chuť a strukturu samotných filtrů.


 

SEZNAM TESTOVANÝCH FILTRŮ


I. FÁZE: PŘÍPRAVA KÁVY

Každý filtr jsme před samotnou přípravou vždy propláchli 100 g vody o teplotě 96 °C a nechali pořádně vykapat. Využili jsme základního receptu 15 g kávy a 250 g vody. Pro samotnou přípravu jsme použili systém Marco SP9 pro zajištění co největší konzistence mezi jednotlivými pokusy. Dobu zalévání jsme nastavili na 2:18 s. Použili jsme kávu - Rwanda Horizon 311, datum pražení: 13. 2. 2020.


V průběhu přípravy jsme sledovali několik klíčových parametrů. Kromě zaznamenávání samotného průběhu průtoku filtru také konzistenci teploty vody v průběhu přípravy, čas protečení první kapky kávy skrz filtr, čas a hmotnost nápoje při skončení zalévání vody, celkový čas přípravy a hmotnost výsledného nápoje.


Po skončení jsme nejprve fotograficky zdokumentovali "coffee bed" - tedy podobu kávového lůžka a odebrali vzorek pro měření TDS. Následně jsme zhodnotili základní senzorické vlastnosti při teplotě 51 °C.


V následující tabulce je souhrn všech parametrů, s vyznačením trendu.

Překvapením pro nás byla relativně malá odlišnost mezi prvními čtyřmi filtry od firmy Hario. V minulosti jsme totiž měli negativní zkušenost s průtokem u filtru VCF-02-100W-H, který nám přípravu filtrované kávy dokázal prodloužit i o minutu.


Jako nejrychlejší filtr s největším průtokem a nejmenší zadržovací schopností vody je Sibarist Fast Specialty Coffee filtr. U tohoto vzorku jsme zároveň naměřili jednu z nejvyšších hodnot TDS, která pravděpodobně značí i menší zadržovací schopnost tohoto filtru pro kávové částice - tedy nižší hustotu filtru, která je patrná i na mikroskopickém snímku níže. Nejpomalejší filtr s naopak nejmenším průtokem je Kinto Cotton Brewer 4 Slow Coffee.


Zajímavému zjištění jsme dospěli u trojice filtrů od firmy Cafec, které jsou určené přímo pro konkrétní styl pražení - světlé, střední a tmavé. U všech vzorků nám vyšla stejná hodnota TDS, nicméně filtry se liší propustností a zadržovací schopností vody - potažmo i kávových částic. Filtr pro světlé pražení má nejvyšší průtok a zároveň nejmenší schopnost zadržovat vodu. Filtr pro tmavé pražení má naopak nejmenší průtok a zároveň nejvyšší zadržovací schopnost vody.


Pro potvrzení výsledků jsme tento test u vybraných vzorků zopakovali s použitím 20 g kávy a 333 g vody s dobou zalévání 2:18 s.
II. FÁZE: CHUŤ PAPÍRU

I přesto, že se jednotlivé filtry odlišovaly svou hmotností, rozhodli jsme se tento fakt při tvorbě papírového výluhu neřešit a vždy jsme celý filtr rozstříhali a zalili 80 g vody o teplotě 96 °C. Po čtyřech minutách jsme zhodnotili aroma a po desáté minutě jsme začali ochutnávat a hodnotit chuť a aroma.


Všechny filtry se vyznačovali určitým typem sladkosti a specifickým aroma papíru. Filtr Kinto Cotton Brewer 4 Slow Coffee se od ostatních filtrů výrazně odlišoval jak chutí tak aromatem, ve kterém byla přítomná mýdlová stopa. Další vybočením byla chuť a aroma filtru Hario VCF-02-100M, která připomínala umělé sladidlo a byla zde přítomná určitá pachuť recyklovaného papíru.


Senzoricky nejhorším zástupcem byl ale jednoznačně filtr Sibarist Fast Specialty Coffee Filter, který se projevoval hodně výraznou papírovou, kartonovou pachutí. Naopak nejvíce chuťově a aromaticky neutrální filtr je Cafec Abaca Filter Paper for 2-4 cups (white), který se projevoval pouze jemnou papírovostí a nízkou sladkostí.


III. FÁZE: TEXTURA

V poslední fázi testu jsme hodnotili strukturu jednotlivých filtrů - a to jak vizuálně tak taktilním kontaktem a také pomocí mikroskopu.


Jednotlivé struktury filtrů (vnější strana) můžete vidět na přiložených snímcích z mikroskopu.


Filtry se navzájem lišily gramáží a hustotou použitého materiálu - nejnižší gramáž má filtr Sibarist Fast Specialty Coffee Filter, nejvyšší naopak Kinto Cotton Brewer 4 Slow Coffee. Další odlišností byla samotná struktura povrchu - a to jak vnitřní, tak vnější. Filtry Hario mají poměrně hrubě profilovaný vnější povrch, nicméně vnitřní strana je relativně hladká.


Filtry od firmy Cafec, využívají kombinace vnitřního a vnějšího "krepového" povrchu pro zajištění konstantního průtoku vody. Filtr Sibarist Fast Specialty Coffee Filter byl ze všechny testovaných filtrů povrchově nejjemnější a zároveň jako jediný neměl žádnou povrchovou texturu a lišil se jemnějším svárem stran filtru.Porovnání struktury filtru Hario VCF-02-40W a Sibarist Fast Specialty Coffee Filter


 

Porovnání struktury filtru Cafec Dark Roast Filter Paper a Kinto Cotton Brewer 4 Slow Coffee


 

Pokud se vám líbí co děláme, budeme rádi za sdílení, lajky a případnou podporu na našem Patreonu, kde se můžete stát naším patronem a finančně tak podpořit další tvorbu.

0 komentářů

Comments


bottom of page